Dovoz stavebního materiálu

Zabýváme se rozvozem a odvozem materiálu. Zajistíme pro Vás přepravu písku, štěrků, zeminy a dalších materiálů.
V oblasti nákladní autodopravy se zaměřujeme zejména na přepravu sypkých materiálů. Další činností je odvoz materiálů na skládku včetně jejich likvidace. Sypké materiály jsou suť, výkopová hlušina, písek a jiné. Autodopravu zajišťujeme nákladními vozy Tatra 815 S3. Používáme je pro zemní práce z důvodu jejich dobré kapacity, skvělé prostupnosti a obratnosti v prostoru a ve strmém terénu.